Primăria municipiului Cluj-Napoca implementează proiectul „Consolidarea capacității Municipiului Cluj-Napoca în implementarea măsurilor anticorupție”

-- 90 -->

Primăria municipiului Cluj-Napoca implementează proiectul „Consolidarea capacității Municipiului Cluj-Napoca în implementarea măsurilor anticorupție”, cod SIPOCA 1137/MySMIS2014+ 152139, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020.

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a Municipiului Cluj-Napoca prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului.

Corupția afectează societatea în moduri diverse și generează consecințe negative în viața cetățenilor:
◾ Eficiența și profesionalismul angajaților din instituțiile publice scade semnificativ.
◾ Cetățenii își pierd încrederea în autoritățile statului.
◾ Cetățenii devin reticenți în utilizarea serviciilor publice.

Vezi și: 𝗖𝗝 𝗖𝗹𝘂𝗷 𝘃𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮 𝘀𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗮 𝘃𝗮𝗱𝘂𝗹 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝗹 𝗱𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲𝗮 𝗖𝗹𝘂𝗷 𝗔𝗿𝗲𝗻𝗮

Primăria municipiului Cluj-Napoca implementează proiectul „Consolidarea capacității Municipiului Cluj-Napoca în implementarea măsurilor anticorupție”

Măsuri concrete implementate de Primăria municipiului Cluj-Napoca pentru transparentizarea proceselor administrative:
◾ Poți urmări cererile depuse la Registratura Primăriei Cluj-Napoca online, accesând https://e-primariaclujnapoca.ro/registratura.
◾ Toate ședințele Consiliului local Cluj-Napoca sunt transmise live pe această pagină de Facebook și pe canalul de YouTube.
◾ Toate contractele de achiziții publice sunt afișate pe site-ul instituției:
https://primariaclujnapoca.ro/achizitii-publice/contracte-de-achizitii/.
◾ Toate plățile efectuate de Primăria Cluj-Napoca sunt afișate pe site-ul instituției: https://primariaclujnapoca.ro/transparenta/plati/.
◾ Lista de contracte cu termene depășite sunt publicate pe site-ul instituției:
https://primariaclujnapoca.ro/transparenta/lista-proiectelor-la-care-companiile-nu-si-au-respectat-obligatiile-contractuale/.
◾ Concursurile de angajare în cadrul Primăriei Cluj-Napoca sunt înregistrate de la etapa stabilirii subiectelor de concurs în cadrul comisiei de concurs până la desfășurarea probei scrise și a interviului.

Prevenirea și combaterea acestui fenomen dezvoltă administrații publice locale în care integritatea, transparența și etica profesională reprezintă virtuțile de bază ale funcționarilor publici.

Sursa: Primăria Cluj-Napoca